Publicerad 1 november 2022

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2022

I Öppna jämförelser - gymnasieskola kan du jämföra nyckeltal om studieresultat och resurser på kommunnivå.

De senaste åren har flera förändringar gjorts av Öppna jämförelser - gymnasieskola, i syfte att ge kommunerna ett lättillgängligt stöd för analys och utveckling. Den senaste förändringen var lanseringen av de så kallade kommunrapporterna. I dessa kan varje kommuns resultat jämföras med resultaten i riket.

Nu tar vi ännu ett steg i den riktningen. Vi har utvecklat kommunrapporterna genom att föra in en sammanfattning av resultaten på nationell nivå samt ett analysstöd. I och med detta har vi avvecklat huvudrapporten där de nationella resultaten tidigare kunde hittas.

Kommunrapporter

Kommunrapporter för gymnasieskolan

De kommunspecifika rapporterna innehåller ett urval av centrala nyckeltal ur Öppna jämförelser – gymnasieskola. De kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet. Rapporterna ger till exempel en bild av gymnasieelevernas genomströmning inom tre och fyra år, genomsnittliga betygspoäng samt etablering i arbete och studier två år efter examen. Statistiken bygger huvudsakligen på uppgifter för läsåret 2020/21.

Resultaten presenteras utifrån två kommunperspektiv: kommunala skolperspektivet för de elever som går i kommunal skola belägen i kommunen, även om de bor i en annan kommun, och hemkommunsperspektivet för de elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola.

Direktlänkar till Öppna jämförelser i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2022 finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada. Klicka på länken nedan till Jämföraren och välj kommun.

Resultat för elever som är folkbokförda i kommunen (nytt fönster)

Resultat för elever i kommunala skolor, inkl kommunalförbund, i kommunen (nytt fönster)

Resultat för elever i fristående skolor i kommunen (nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Darin
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR