Publicerad 14 september 2021

Brukarundersökning IFO

Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg har inriktning på myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.

Anmälan för årets brukarundersökning är stängd. Kommuner kan ta del av information och ställa frågor på undersökningarnas arbetsytor (Projectplace och Samarbetsrum). Kontakta oss och ange vilken arbetsyta du vill bli inbjuden till, viainfo@skr.se

På Enkätfabrikens webbplats finns bland annat instruktionsfilmer för genomförandet samt demos för webbenkäter och utskicksportal. Det går också att ladda ner pappersenkäterna där.

Enkätfabriken

Vägledning för genomförande

Vägledningen beskriver hur brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg kan planeras, genomföras och användas. Den riktar sig till ansvariga för undersökningen i både kommuner och privata verksamheter och innehåller bland annat konkreta tips, prislista och tidplan.

Vägledning för genomförande IFO (PDF) Pdf, 927 kB.

Viktiga datum 2021

 • 15 mars – anmälan öppnar
 • 1 juni – sista anmälningsdag om tilläggstjänster önskas
 • 1 augusti – sista anmälningsdag
 • 1 september – undersökningsperioden börjar
 • 10 september – sista anmälningsdag för sena anmälningar
 • 31 oktober – sista dag för brukare att besvara enkäter
 • 15 november – det egna resultatet finns tillgängligt i en resultatportal
 • 6 december – resultat publiceras i databasen Kolada.

Tidplan för undersökningen (PDF) Pdf, 49 kB.

Enklare för brukare att delta

SKR erbjuder en flexibel undersökningstjänst som ger ökad tillgänglighet för fler brukargrupper. Exempel på tilläggstjänster:

 • lägg till egna frågor
 • beställ översättningar till ytterligare språk
 • beställ ytterligare tillgänglighetsanpassningar.

Gemensam samarbetsyta

Kommunikationen sker mestadels i våra digitala samarbetsytor. Om du arbetar med brukarundersökningar och vill ha tillgång till samarbetsytorna, meddela oss genom formuläret längst ner på sidan.

Informationsmaterial

Ladda ner affisch för information till brukare som ingår i målgruppen om möjligheten att delta i undersökningen. Se över och byt ut alla gulmarkeringar i affischen för att anpassa den utifrån er kommun och verksamhet. Sätt kommunens logga på affischen och välj en bild från kommunens bildbank som kan illustrera området. Glöm inte att avmarkera det gula.

Affisch riktad till brukare, IFO (Word) Word, 19 kB.

Om ni inte har tid eller möjlighet att infoga en bild från kommunens bildbank går det att använda denna bild från SKR:s bildbank.

Bild brukarundersökning (JPG)

Ta del av resultatet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada

Resultat 2020

Resultat i korthet

 • 109 kommuner deltog.
 • Resultaten från 2020 bör tolkas med försiktighet då svarsfrekvensen var betydligt lägre än tidigare.
 • Inte så stora skillnader i resultat i jämförelse med föregående år, trots pandemin som har påverkat kontakten med socialtjänsten.
 • Generellt är många brukare positiva till det stöd de får, män i lite högre utsträckning.
 • Missbruks- och beroendevården har högst andel positiva resultat.
 • Brukare upplever att det blir tillfrågade, men att de inte kan påverka det stöd de får. Där finns en förbättringspotential.

Resultaten från 2020 års undersökning finns i Kolada, både på kommunnivå och på enhetsnivå.

Resultat, 2020 års brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg, Kolada (nytt fönster)

Sammanfattning av undersökningen och resultatet 2020 (PDF) Pdf, 1 MB.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Mikael Mattsson Flink
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset