Publicerad 7 april 2021

Cancervård

Detta är den andra utgåvan av Öppna jämförelser av den svenska cancervårdens kvalitet och effektivitet. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har gemensamt tagit fram rapporten, där ett åttiotal indikatorer inom tio olika cancersjukdomar presenteras.

Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet 2014 (PDF) Pdf, 10 MB.

Indikatorerna i rapporten speglar sådana kvalitetsaspekter i cancersjukvården som medicinska resultat, patienterfarenheter, väntetider och i viss mån kostnader. De redovisade resultaten bygger i huvudsak på uppgifter från de nationella kvalitetsregistren registrerade fram till och med 2013.

Öppna jämförelser ska bidra till lokalt, regionalt och nationellt förbättringsarbete samt ge patienter, närstående och andra medborgare insyn i den offentligt finansierade cancersjukvården.

Indikatorerna är indelade i två delar:
1. Övergripande indikatorer inom områdena
a. Palliativ vård (vård i livets slutskede)
b. Förebyggande insatser mot livmoderhalscancer

2. Tumörspecifika indikatorer inom diagnoserna
a. Bröstcancer
b. Äggstockscancer
c. Njurcancer
d. Urinblåsecancer
e. Prostatacancer
f. Tjocktarmscancer
g. Ändtarmscancer
h. Lungcancer
i. Huvud- och halscancer
j. Malignt hudmelanom

Datafiler

Sjukhusdata 2014 (Excel 2010) Excel, 299 kB.

Bilagor

Bilaga 3: Alla indikatordata och landstingsprofiler (Excel 2010) Excel, 6 MB.

Diagram

Alla diagram i bildformat, jpeg-bilder i hög upplösning. Samtliga är komprimerade till zip-filer som får packas upp. Alla filer öppnas i nytt fönster.

1. Övergripande om cancervård Zip, 636 kB.

2. Palliativ vård vid cancersjukdom Zip, 3 MB.

3. Bröstcancer Zip, 5 MB.

4. Ovarialcancer Zip, 473 kB.

5. Njurcancer Zip, 1 MB.

6. Blåscancer Zip, 2 MB.

7. Prostatacancer Zip, 1 MB.

8. Tjocktarmscancer Zip, 7 MB.

9. Ändtarmscancer Zip, 8 MB.

10. Lungcancer Zip, 3 MB.

11. Huvud- och halscancer Zip, 907 kB.

12. Malignt hudmelanom Zip, 2 MB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.