Publicerad 18 november 2021

Öppna jämförelser: Förskola 2020

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar Öppna jämförelser – Förskola i syfte att ge politiker och tjänstepersoner underlag i det systematiska kvalitetsarbetet.

Öppna jämförelser: Förskola 2020

Rapporten innehåller ett urval av nyckeltal om förskolan, däribland ny statistik om hur fördelningen av personal ser ut i relation till barnens socioekonomiska bakgrund i kommunala förskolor. I rapporten presenteras också resultatet av två enkätstudier samt exempel från kommuner på hur de arbetar med kvalitet och likvärdighet inom förskolan.

Hitta din kommuns resultat i Kolada

Statistik som hör till Öppna jämförelser – Förskola finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada.

Hitta din kommuns resultat i Kolada (nytt fönster)

RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, och SKR har gjort det enklare att hitta kommunens statistik, jämföra sig med andra och se utveckling över tid. Flera nyckeltal kan också brytas ner på enhetsnivå.

Vägledning till hur du använder Jämföraren

Vägledning till hur du använder enhetsnivån i Jämföraren (PDF) Pdf, 354 kB.

Kommunrapporter med ett urval av centrala nyckeltal

SKR har låtit statistikmyndigheten SCB ta fram statistik över hur tre strukturfaktorer, personaltäthet, förskollärartäthet och andel förskollärare, förhåller sig till de kommunala förskolornas socioekonomiska struktur i varje kommun.

Resultaten redovisas i kommunspecifika rapporter tillsammans med enkätsvar där 244 kommuner har svarat på frågor om systematiskt kvalitetsarbete och resursfördelning. Rapporterna kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet av den egna verksamheten.

Kommunspecifika rapporter

SCB:s tekniska rapport om uppdraget (PDF) Pdf, 147 kB.

Likvärdig och kompensatorisk förskola

SKR anordnade den 29 oktober 2021 en webbsändning på temat likvärdig och kompensatorisk förskola. I den kan man ta del av hur SKR:s öppna jämförelser kan bidra med analysunderlag samt kommunexempel från Ronneby och Stenungsund.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jonas Finnman
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR