Publicerad 18 augusti 2021

Öppna jämförelser: företagsklimat 2020

För åttonde året i rad ökar företagarnas nöjdhet med kommunernas myndighetsutövning. Störst ökning har skett inom området bygglov där NKI-värdet ökat från 64 till 66.

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimatet redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och genomförs nu för åttonde gången sedan starten 2010. 

Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För år 2020 har även området upphandling tillkommit. Resultaten för detta område redovisas dock separat från den övriga undersökningen.

Om resultaten

SKR publicerar för 2020 inte någon rapport med resultat från undersökningen. Resultaten presenteras i stället i tabeller tillsammans med SKR:s analys och kommentarer, nedan. Det går också att ta del av resultaten i undersökningens webbportal (kräver lösenord) och i SKR:s databas Kolada (NKI och betygsindex per myndighets- och serviceområde).

Resultat ÖJ Företagsklimat 2020, tabeller och diagram (PDF) Pdf, 551 kB.

Resultat ÖJ Företagsklimat 2020, kommenterande text (PDF) Pdf, 217 kB.

Ta del av resultaten i undersökningens webbportal, Insikt OBS: Kräver lösenord (nytt fönster)

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ företagsklimat (nytt fönster)

Webbseminarium med fördjupning av resultaten

Onsdagen den 1 september klockan 09:30-11:30 kommer SKR att genomföra ett webbseminarium med fördjupande resultat från Öppen jämförelse Företagsklimat 2020. Ingen anmälan krävs.

Öppen jämförelse Företagsklimat 2020 – fördjupande resultat, webbseminarium

Kort presentation av de viktigaste resultaten

Våren 2020 presenterades de viktigaste resultaten från ÖJ Företagsklimat 2020. Filmen är cirka 25 minuter lång.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I enkäten för upphandling ställs delvis andra frågor och den skiljer sig därför från enkäten för övriga myndighetsområden.

I enkäterna ger också företagarna en helhetsbedömning av sitt ärendes hantering. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måtten ”nöjd-kund-index” (NKI) respektive ”nöjd-upphandlings-index” (NUI).

189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen 2020. Svarsfrekvensen är 53 procent, en procentenhet lägre än föregående år. Antalet svar i undersökningen uppgår till 29 431, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med 2019. Minskningen kan helt förklaras av pandemin och de konsekvenser som denna medfört.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR