Publicerad 8 april 2021

Öppna jämförelser: företagsklimat 2019

För sjunde året i rad ökar företagarnas nöjdhet med kommunernas myndighetsutövning. Störst ökning har skett inom området Markupplåtelse där NKI-värdet ökat från 72 till 75.

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och genomförs nu för sjunde gången sedan starten 2010.

Öppna Jämförelser Företagsklimat 2020 offentliggörs torsdagen den 22 april 2021.

Om resultaten

SKR publicerar för 2019 inte någon rapport med resultat från undersökningen. I stället presenteras resultaten nedan i tabeller tillsammans med SKR:s kommentarer. Det går också att ta del av resultaten i undersökningens webbportal (kräver lösenord) och i SKR:s webbtjänst Kolada.

Öppna jämförelser: företagsklimat 2019, tabeller 1-16 (PDF)

Öppna jämförelser: företagsklimat 2019, SKR:s kommentarer till resultaten (PDF)

Webbinarium om 2019 års resultat

Den 1 september genomförde SKR ett webbinarium med fördjupande resultat, nyheter och FAQ för undersökningen. Sändningen kan ses i efterhand. Webbinariet börjar 12 minuter in i sändningen.

Hitta din kommuns resultat i Kolada

De viktigaste resultaten från Öppna jämförelser företagsklimat finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ företagsklimat (nytt fönster)

Om undersökningen

Antalet svar uppgår till 33 972, svarsfrekvensen är 54 procent. 188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar/förbund deltar i undersökningen 2019.

Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset