Publicerad 12 april 2021

Detta tycker SKR, kvinnofrid

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är en jämställdhetsfråga och ett stort samhälls- och folkhälsoproblem. Stödet som samhället ger kan innebära skillnaden mellan liv och död. Därför behöver kvinnofridsarbetet prioriteras och få ökade resurser.

SKR:s ståndpunkter

Positionspapperet ”För kvinnofrid – mot våld i nära relationer” beskriver SKR:s syn på hur arbetet för kvinnofrid behöver utvecklas.

Positionspapper om kvinnofrid (PDF)

SKR anser att:

 • kvinnofrid är ett viktigt ansvar för kommuner och regioner
 • barn har rätt att leva utan våld
 • arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver utvecklas
 • arbetet med våldsutövare behöver större fokus
 • det våldsförebyggande arbetet behöver uppmärksammas mer och få ökade resurser
 • kvinnojourernas verksamhet och kunskap ska värnas
 • den nationella samordningen behöver öka
 • kvinnofridskunskap ska lyftas in i grundutbildningar
 • hälso- och sjukvården och tandvården spelar en viktig roll i att tidigt upptäcka våld
 • kvinnofrid ska vara en prioriterad folkhälsopolitisk fråga
 • rättsväsendets hantering av kvinnofridsärenden behöver förbättras
 • kvinnofridsarbetet behöver få ökade ekonomiska resurser.
 •  

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset