Publicerad 17 maj 2019

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR