Publicerad 19 juli 2019

Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet - Ds 2019:7

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR