Publicerad 28 november 2023

SKR:s kvinnofridsnätverk

SKR har ett nätverk för dig som arbetar med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i kommuner och regioner. Syftet är att ge stöd kring nationella frågor och utvecklingsbehov, samt underlätta samordning och utbyte av kunskap.

Som medlem i nätverket har du tillgång till ett webbforum där du får löpande aktuell information och kan dela tips, kunskap och erfarenheter med kollegor från hela landet. SKR bjuder också in nätverket till träffar kring olika teman en gång per termin.

SKR använder nätverket för att föra dialog, fånga upp behov och ta tillvara medlemmarnas intressen. SKR har samordnat nätverket sedan 2008. I dagsläget har nätverket drygt 500 medlemmar.

Bli medlem i nätverket

För att gå med i kvinnofridsnätverket skickar du in en förfrågan via formuläret nedan. Observera att du måste vara anställd eller förtroendevald i kommun eller region för att bli medlem.Fyll i din titel


Informationsansvarig

  • Linnea Adebjörk
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.