Publicerad 18 augusti 2021

Kvinnofridsnätverket

SKR har ett nätverk för dig som arbetar med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i kommuner och regioner. Syftet är att ge stöd kring nationella frågor och utvecklingsbehov, samt underlätta samordning och utbyte av kunskap.

Som medlem i nätverket har du tillgång till ett webbforum där du får löpande aktuell information och kan dela tips, kunskap och erfarenheter med kollegor från hela landet. SKR bjuder också in nätverket till träffar kring olika teman en gång per termin.

SKR använder nätverket för att föra dialog, fånga upp behov och ta tillvara medlemmarnas intressen. SKR har samordnat nätverket sedan 2008. I dagsläget har nätverket närmare 400 medlemmar.

Bli medlem i nätverket

För att gå med i kvinnofridsnätverket skickar du in en förfrågan via formuläret nedan. Observera att du måste vara anställd eller förtroendevald i kommun eller region för att bli medlem.Fyll i din titel


Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset