Publicerad 20 april 2018

Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR