Publicerad 19 juni 2023

En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70)

Betänkandet föreslår i huvudsak en samlad strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, där folkhälsomyndigheten får en central roll och 27 nationella aktörer får särskilda uppdrag. SKR ställer sig tveksam till ytterligare lagreglering gällande kommunernas arbete för att bekämpa och förebygga våld mot barn. SKR anser vidare att en samlad nationell strategi inom detta område ställer krav på hög samordning.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.