Publicerad 22 november 2022

Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om införandet av reform för skyddat boende för våldsutsatta vuxna och deras barn. Reformförslaget omfattar justering i 12 lagar samt en ny lag. Kansliets förslag är att förbundet i huvudsak ställer sig bakom utredningens förslag, men avvisar eller lämmar kommentarer för vissa delar.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.