Publicerad 17 september 2021

Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om att ansvaret för att utföra och förvara spårsäkring vid sexualbrott ska åläggas regionen. Utredningen föreslår en ny lagstiftning som ska reglera detta ansvar. Kansliets förslag är att tillstyrka ansvaret för att utföra spårförsäkring åläggs regionerna men avstyrker att ansvaret för regionerna att förvara spårsäkringen samt anser att finansieringsprincipen ska tillämpas fullt ut.

Ladda ner SKR:s remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.