Publicerad 23 september 2022

Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)

Remissen tar i huvudsak upp frågan om det finns behov av ett utvidgat utreseförbud för barn, hur tillämpningsområdet bör se ut samt om straffansvaret för egenmäktighet med barn bör utvidgas.

Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom de förslag som presenteras i skrivelsen, men att det finns behov av att klargöra och överväga vissa frågor som avser det utvidgade utreseförbudet.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.