Publicerad 20 mars 2024

Modeller för kompetens- och karriärutveckling

Att visa på vilka karriärvägar som finns genom att utveckla och införa modeller för kompetens- och karriärutveckling ger medarbetarna chansen att utveckla både sig själva och verksamheten – vilket samtidigt gör jobben mer attraktiva.

I så gott som alla regioner och allt fler kommuner pågår arbete att utveckla och införa modeller för kompetens- och karriärutveckling. Modellerna kan benämnas olika, exempelvis kompetens- eller karriärmodeller, kompetensstegar eller liknande, och har gemensamt att de avser strukturerade modeller för kompetens- och karriärutveckling.

SKR och statens Överenskommelse om God och nära vård 2024, stödjer arbete med karriärutveckling i den regionala och kommunala hälso- och sjukvården.

Nätverk för processledare

För att stödja kunskap och erfarenhetsutbyte kring kompetens- och karriärmodeller samordnar SKR sedan tre år tillbaka ett renodlat arbetsgivarnätverk och en projektplats för processledare i regioner och kommuner.

SKR välkomnar fler kommuner att ansluta sig till arbetet och nätverket. Vill du veta mer eller bli kontaktad om nätverket? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan angående Nätverket för kompetens- och karriärmodeller

Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Partsgemensamt arbete om kompetens- och karriärmodeller

SKR/Sobona har också pågående partsgemensamma arbeten kring kompetens- och karriärmodeller med Vårdförbundet, Akademikeralliansen och OFR Allmän Kommunal Verksamhet (AKV). Arbetet med Vårdförbundet tas vidare under 2023, från att under tre år ha inriktat sig främst på regionerna och de större kommunerna till att verka för att fler kommuner utvecklar och inför karriärmodeller för Vårdförbundets grupper.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lotta Gemzell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.