Publicerad 12 juli 2024

Bli en attraktiv arbetsgivare

Arbetsgivarvarumärke, även kallat Employer branding, handlar om att bli en attraktiv arbetsgivare. Här får du inspiration och råd på hur du kan arbeta för att både attrahera nya medarbetare och behålla och utveckla befintliga medarbetare.

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för kommuner och regioner i Sverige.

SKR:s strategier för kompetensförsörjning är framtagna som ett stöd för arbetet i kommuner och regioner. Strategierna handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv. SKR driver bland annat satsningen Sveriges Viktigaste Jobb som handlar om att öka intresset för jobben i välfärden och kommuner och regioner som arbetsgivare.

Broschyr om förmåner för anställda

I broschyren 'Säg hej till ditt kollektivavtal' har vi samlat de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalen. Ladda ner och dela på er websida för att öka attraktiviteten för jobben bland både potentiella och nuvarande medarbetare.

Säg hej till ditt kollektivavtal

Filmer om välfärdsjobben

Ladda ner filmer som beskriver sjuksköterskor och undersköterskors viktiga arbete, varför välfärdsjobben är så viktiga och strategier för att möta rekryteringsutmaningen.

Filmer om välfärdsjobben

Seminarieserie om att attrahera till äldreomsorgen

I den här webbsända seminarieserien från 2022 ger medarbetare, chefer och kommunikationsproffs sin syn på hur arbetsgivare kan kommunicera äldreomsorgen för att bemöta fördomar och lyckas med uppdraget att attrahera medarbetare med rätt kompetens och profil.

Attraktiv äldreomsorg

Informationsansvarig

  • Anna Aspeheim
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.