Publicerad 6 mars 2023

Modeller för kompetens- och karriärutveckling

Rapporten bygger på en intervjuundersökning som gjordes hösten 2018 i fem regioner och fem kommuner. Analys och slutsatser är författarens.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.