Publicerad 20 juli 2023

Heltidsarbete som norm

Fler och fler av välfärdens medarbetare arbetar heltid. Det är en positiv utveckling som innebär en påtagligt större möjlighet att klara välfärdens rekryteringsutmaning.

Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Dels för att ersätta de som går i pension, dels för att behovet av vård, skola och omsorg ökar.

När fler medarbetare i välfärden arbetar heltid, minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar.

Mellan 2009 och 2022 har andelen heltidsanställda i kommunerna ökat från 70 till 86 procent. Under samma period har andelen som arbetar heltid ökat från 60 till 74 procent.

Heltid i kommuner

Under samma tidsperiod har andelen heltidsanställda i regionerna ökat från 81 till 91 procent. Andelen som arbetar heltid har ökat från 63 till 72 procent.

Heltid i regioner

Källa: SKR, personalstatistik, nov 2005–nov 2022. Population: Månadsavlönade. Heltidsarbete exklusive helt lediga.

Andelen heltidsarbetande varierar över landet

Spridningen av andelen heltidsarbetande är större mellan kommunerna än mellan regionerna. Andelen heltidsarbetande i kommunerna varierar mellan 50 och 88 procent, i regionerna mellan 64 och 78 procent.

Vanligare att män arbetar heltid

Män är både heltidsanställda och heltidsarbetande i större utsträckning än kvinnor. Kvinnor är deltidsanställda i högre utsträckning än män. Dessutom är det vanligare att heltidsanställda kvinnor väljer att gå ner i tid och arbeta deltid.

Heltidsutmaningen

Att införa heltid kan låta förhållandevis enkelt. Men det innebär många förändringar som kommer att påverka människors livspussel och livskvalité. I den här filmen förklarar vi några av de komplexa utmaningar som man behöver hantera i samband med införandet av en heltidsorganisation.

Så funkar det med heltid, Youtube

Heltidsresan

SKR och Kommunal arbetar gemensamt i ett långsiktigt projekt för att heltidsarbete ska bli norm. Projektet kallas för Heltidsresan.

På projektets webbplats finns information, presentationer, verktyg och statistik för att underlätta resan från deltid till heltid.

Heltidsresan

Reportage om heltidsresan

Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera mer personal samtidigt som många i välfärden fortfarande jobbar deltid. Filmen ger en snabb orientering om varför heltid som norm behövs och vad som är viktigt att tänka på för att förändringen ska falla väl ut.

Reportage om Heltidsresan, Youtube

Att införa heltid med framgång

Föreläsning av Myrna Palmgren, doktor i optimeringslära.

Att införa heltid med framgång, Youtube

Projektgrupp

Har du frågor, synpunkter, erfarenheter eller idéer som rör Heltidsresan? Kontakta våra samordnare på heltid@skr.se eller heltid@kommunal.se

Publikationer

Informationsansvarig

  • Johan Thörn
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.