Publicerad 21 april 2023

Frågor och svar om undersköterskors skyddade yrkestitel

Svar på vanliga frågor om skyddad yrkestitel för undersköterskor.

 • Behöver alla undersköterskor få ett bevis om skyddad yrkestitel för att fortsätta använda titeln?

  Nej. De undersköterskor som omfattas av övergångsregeln, det vill säga är tillsvidareanställda undersköterskor den första juli 2023, kan behålla sin titel i 10 år utan ett bevis.

 • Finns det stöd gällande hantering av olika anställningar när undersköterska blir en skyddad yrkestitel?

  Ja, SKR och Sobona har givit ut ett cirkulär, 23:11.

  Hantering av anställningar när undersköterska blir en skyddad yrkestitel

 • Vilka krav ska uppfyllas för att få beviset om skyddad yrkestitel?

  Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter för vilka krav som ska gälla.

  Undersökterska blir skyddad yrkestitel, Socialstyrelsen

 • Kan medarbetare som har annan titel än undersköterska få beviset?

  Ja. Alla som uppfyller Socialstyrelsens krav kan få beviset, oavsett med vilken titel hen är anställd. Exempel på arbetstagare med andra titlar som kan få beviset om de uppfyller kraven är till exempel

  • stödassistent
  • stödpedagog
  • boendestödjare
  • personlig assistent inom funktionshinderområdet
  • skötare inom psykiatrin.
 • Måste den som har ett bevis om skyddad yrkestitel ha titeln undersköterska?

  Nej. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilken titel en arbetstagare ska ha.

 • Vi har stödassistent som titel inom funktionshinderområdet, behöver dessa ansöka om beviset?

  Nej, de får behålla sin titel. Det är bara medarbetare med titel undersköterska som behöver få ett bevis för att få fortsätta använda sin titel.

 • Vi använder titeln undersköterska inom funktionshinderområdet, ska dessa också ansöka om skyddad yrkestitel?

  Ja. Om de ska fortsätta använda titeln undersköterska gäller samma regler för de som har titeln undersköterska inom funktionshinderområdet.

 • Vad kommer det kosta att ansöka om titeln?

  Regeringen har den 20 april 2023 beslutat att avgiften blir 320 kronor.

 • Vem betalar avgiften för att ansöka om bevis om skyddad yrkestitel?

  Det är den enskilde som ansöker om att få beviset och som betalar avgiften.

Informationsansvarig

 • Katarina Storm Åsell
  Utredare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.