Publicerad 25 november 2021

Ny utbildningsstruktur för läkare

Hösten 2021 startar en ny sexårig läkarutbildning. 1 juli 2021 träder också ett nytt regelverk för läkares specialiseringstjänstgöring (ST) i kraft.

Hösten 2021 startar en ny svensk läkarutbildning som är sexårig och legitimationsgrundande, som i de flesta andra länder i Europa. Allmäntjänstgöringen (AT) som idag ligger till grund för legitimation efter svensk utbildning fasas därmed ut på sikt.

1 juli 2021 träder också ett nytt regelverk för läkares specialiseringstjänstgöring (ST) i kraft, anpassat efter den nya utbildningen. I den nya ST-föreskriften ingår en bastjänstgöring (BT), med syftet att alla läkare som specialiserar sig i Sverige ska få en god introduktion under handledning.

Parallellt med att BT införs kommer AT att finnas kvar under en lång period, för alla som läser den nuvarande svenska läkarutbildningen på 5,5 år. Den nuvarande ST-föreskriften kommer också att gälla tillsvidare för de läkare som har gjort eller kommer att göra AT och för de läkare som har påbörjat sin specialisering före den 1 juli 2021.

Särskild tidsbegränsad anställning för BT

SKR har tecknat kollektivavtal med Sveriges Läkarförbund om en särskild tidsbegränsad anställning för BT. Huvudregeln är en tidsbegränsad anställning på 12 månader, men möjlighet till individuella avvikelser finns, exempelvis kan BT också genomföras inom ramen för en tillsvidareanställning som ST.

Ny utbildningsstruktur för läkare (PDF) Pdf, 89 kB.

SKR har tagit fram en presentation som berörda parter kan anpassa och använda fritt utfifrån behov.

Ny utbildningsstruktur för läkare, neutral mall (Powerpoint) Powerpoint, 1 MB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Clara Olsson
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR