Publicerad 20 mars 2023

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Hantering av anställningar när undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Från och med den 1 juli 2023 blir titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär krav på bevis från Socialstyrelsen för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. I cirkuläret följer en sammanfattad information och rådgivning om vad som i nuläget är viktigt att känna till.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.