Publicerad: 17 februari 2020

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen spelar en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke och kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Det är i dagsläget fler som studerar inom kommunal vuxenutbildning än inom gymnasieskolan. Under 2018 deltog närmare 400 000 elever i vuxenutbildningen. Det motsvarar knappt sju procent av befolkningen mellan 20–64 år.

Mycket talar för att fler personer kommer att studera inom vuxenutbildningen de kommande åren. En stor grupp nyanlända ungdomar och vuxna kan behöva vuxenutbildning och många unga vuxna behöver komplettera sin utbildning eller omskola sig. Det finns också ett stort behov på arbetsmarknaden av yrkesutbildade på gymnasial nivå.

SKR:s arbete

SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att bedriva vuxenutbildning.

Vi stödjer våra medlemmar genom:

  • intressebevakning gentemot departement och statliga myndigheter
  • spridning av information och goda exempel
  • framtagande av faktaunderlag
  • nätverk där vi regelbundet träffar medlemmar för att föra dialog om behov och framtida utmaningar.

Fokus 2020

Under 2020 har vi extra fokus på hur vuxenutbildningen bättre kan bidra till kompetensförsörjningen och hur vi kan öka kännedomen om utbildningen. Vi arbetar också med att ta fram nyckeltal för vuxenutbildningen för att stödja lokalt utvecklingsarbete.

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Kristina Cunningham
    Utredare
  • Helena Wintgren
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!