Publicerad 12 oktober 2021

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen spelar en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke och kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Det är i dagsläget fler som studerar inom kommunal vuxenutbildning än inom gymnasieskolan. Under 2020 deltog närmare 400 000 elever i vuxenutbildningen. Det motsvarar knappt sju procent av befolkningen mellan 20–64 år.

Mycket talar för att fler personer kommer att studera inom vuxenutbildningen de kommande åren, inte minst på grund av följderna av pandemin. Även om situationen är påfrestande för vissa branscher i nuläget vet vi att det finns många bristyrken där behovet av utbildade är och framöver kommer vara stort.

Många kommer att behöva vuxenutbildningen för att omskola sig eller komplettera sin utbildning. Det finns också ett stort behov på arbetsmarknaden av yrkesutbildade på gymnasial nivå.

Ny rapport om hur anvisningssystemet fungerar i praktiken

Arbetsförmedlingen fick hösten 2020 i uppdrag att anvisa betydligt fler arbetslösa till reguljära studier vilket oftast handlar om studier inom komvux. SKR har undersökt hur väl detta fungerar. Syftet är att ge en bild av hur anvisningssystemet fungerar i praktiken, samt lämna förslag till förbättringar. Ta del av rapporten, en webbsändning och SKR:s förslag.

Förslag till hur fler vuxna ska fullfölja en utbildning och komma i arbete

Komvux i fokus – 2021 och framåt

Eftersom kommunal vuxenutbildning står inför en mängd förändringar 2021 och 2022 sände SKR i februari 2021 en webbsänd konferens med lägesuppdateringar och information om kommunal vuxenutbildning från regeringen, Skolverket, Arbetsförmedlingen, CSN och SKR.

SKR:s arbete

SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att bedriva vuxenutbildning.

Vi stödjer våra medlemmar genom:

  • intressebevakning gentemot departement och statliga myndigheter
  • spridning av information och goda exempel
  • framtagande av faktaunderlag
  • nätverk där vi regelbundet träffar medlemmar för att föra dialog om behov och framtida utmaningar.

Läs vidare

Aktuellt

SKR:s skolblogg

Informationsansvarig

  • Tobias Fannkvist
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset