Publicerad 14 mars 2024

Förutsättningar för ett välfungerande aktivitetskrav i praktiken

Från bidrag till jobb – underlag till regeringens aktivitetskravsreform – del 3.

För att bidra till en välfungerande reform har SKR tagit fram en serie beslutsunderlag under rubriken Från bidrag till jobb – underlag till regeringens aktivitetskravsreform. Tillsammans med kommuner och regioner har vi tagit fram och förtydligat sex krav som presenteras i detta underlag, för att ge ett stöd till den pågående utredningen och den fortsatta beredningsprocessen i regering och riksdag.

Med ett genomförande av regeringens initiativ om krav på aktiviteter för individer med ekonomiskt bistånd får kommunerna ett obligatoriskt uppdrag att aktivera arbetslösa bidragstagare. Uppdraget måste tydliggöra kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken och måste ges full finansiering. Lika viktigt för att reformen får genomslag är att regelverket möjliggör kunskapsbaserade insatser, att kommuner och Arbetsförmedlingen kan samarbete bättre än idag och att det följer med ett stöd i implementeringen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.