Publicerad 11 mars 2021

Statistik, arbetsmarknad

Statistik om kommunala arbetsmarknadsinsatser publiceras i webbtjänsten Kolada.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit initiativ till, att i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), bygga upp kunskapen om omfattningen av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna. Statistiken publiceras och är tillgänglig för alla i webbtjänsten Kolada.

Kolada

Annan statistik om kommuner och regioner

SKR:s samlade länkar till statistik om kommuner och regioner

Publikationer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset