Publicerad 11 mars 2021

Statistik, arbetsmarknad

Statistik om kommunala arbetsmarknadsinsatser publiceras i webbtjänsten Kolada.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit initiativ till, att i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), bygga upp kunskapen om omfattningen av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna. Statistiken publiceras och är tillgänglig för alla i webbtjänsten Kolada.

Kolada

Annan statistik om kommuner och regioner

SKR:s samlade länkar till statistik om kommuner och regioner

Publikationer

Informationsansvarig

  • Per Överberg
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset