Mina fem medskick till Skolverkets nye generaldirektör

I dag vill jag gratulera Joakim Malmström till det viktigaste jobbet i hela Myndighetssverige! Å 290 skolhuvudmäns vägnar vill jag önska dig stort lycka till och jag ser fram emot god dialog och samarbete framöver.

Jag vill passa på att bidra med fem viktiga medskick som vi kommunala skolhuvudmän vill skicka med från start:

1: Fokusera på likvärdigheten

Det bedrivs förskola, skola och vuxenutbildning under väldigt olika förutsättningar i Sveriges alla hörn. Skolverkets stöd till huvudmän behöver därför vara anpassat till att möta en rad olika situationer, eftersom behoven skiljer sig åt och förutsättningarna att ta emot stödet är olika över landet.

Hälften av Sveriges grundskolor har färre än 200 elever, en fjärdedel har färre än 100 elever. Antalet grundskoleelever i en kommun varierar mellan närmare 70 000 och knappt 200. Huvudmännens storlek och organisation varierar därför stort.

2: Arbeta långsiktigt

En väl fungerande styrkedja där politiker på såväl nationell som lokal nivå, förvaltning, rektorer och lärare samarbetar utifrån sina respektive roller ger stabilitet och tillit.

Vi befinner oss i en implementeringsfas av en rad viktiga reformer (ämnesbetyg samt planering och dimensionering av gymnasial utbildning för att nämna två) och i ett svårt ekonomiskt läge i landet.

Både stat och kommun bör vara återhållsamma med höjda ambitioner som betyder ökade kostnader eller fler medarbetare där varken det ena eller det andra finns. Huvudmän och förskolor/skolor behöver långsiktighet, arbetsro och hållbara förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.

3: Digitalisering – större än en fråga om skärmtid

Jag är väl medveten om att Skolverket måste förhålla sig till den styrning som regeringen ger, men i den debatt som nu pågår vill jag ändå slå ett slag för det faktum att digital kunskap behövs för att rusta barn och elever för framtiden och för att de ska kunna vara en del av det svenska samhället. Förskolan och skolan ska kompensera för elevers olika bakgrund.

Digitalisering är mer än en fråga om skärmtid. Det handlar om vidgade möjligheter till kreativitet och lärande, om teknik och innovation. Och dessutom förmåga att sortera och inte dras med i felaktiga narrativ och informationsbubblor. Digital kompetens är en fundamental del av skolans demokratiska uppdrag.

4: Se demografin för vad det är – ett styrmedel ingen styr över

Demografin är rörlig och förändras snabbt. För inte så länge sedan var huvudmännen tvungna att planera för fler platser i förskolor och skolor och vi befarade en stor framtida brist på behöriga lärare. Nu har läget på kort tid förändrats och vi går från höga födslotal och stora årskullar till att det föds betydligt färre barn. Detta förändrar förutsättningarna för huvudmän, förskolor och skolor runt om i landet. Både kompetensförsörjning och ekonomi påverkas när huvudmännen behöver ta ansvar för utvecklingen.

5: Använd SKR

Genom SKR får du tillgång till 290 kommunala skolhuvudmän och du kommer ha stor nytta av den information och de perspektiv vi tillsammans kan bidra med. Det finns en djup kunskap och ett stort engagemang lokalt i kommunerna. Och om vi inom SKR inte vet hur något fungerar eller kommer uppfattas i kommunerna kan vi enkelt ta reda på det. Vi har nätverk och kontaktpunkter inom alla skolformer – från förskola till vuxenutbildning.

De områden som jag lyft i denna text är komplexa och kräver djupare resonemang och diskussion. Jag ser fram emot en givande dialog om dessa och andra frågor samt ett fortsatt gott samarbete med dig och dina medarbetare på Skolverket.

Sist men inte minst – förskolan och skolan berör och är en ständig het fråga i debatten. Det är inte konstigt. Tyvärr målas alltför ofta en onyanserad och mörk bild upp av verksamheterna, något som påverkar såväl kvalitet som skolprofessionernas attraktivitet. Utan att blunda för de problem som finns, hoppas jag att vi kan hjälpas åt att också sätta ljus på det positiva, det som fungerar bra och den skillnad vi vet att skolan gör för barn och unga idag.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen