Publicerad 1 november 2023

Utbildningsplikt för vissa nyanlända

Reglerna innebär bland annat att nyanlända med kort utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, i huvudsak ska ta del av utbildningsinsatser i form av sfi, samhällsorientering och vuxenutbildning.

Frågor och svar om utbildningsplikt

SKR har tagit fram frågor och svar kring utbildningsplikten för att vägleda kring vanliga frågor som kommit upp kring implementeringen.

Läs vidare:

Informationsansvarig

  • Tobias Fannkvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.