Publicerad 10 januari 2023

Svenska för invandrare (sfi)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket.

Kombinationsutbildningar

För att förkorta nyanländas väg till självförsörjning har en rad förändringar genomförts inom vuxenutbildningen sedan 2015 och framåt. Sfi har blivit del av kommunal vuxenutbildning och det underlättar kombinerande av sfi och andra kurser.

Utbildningsplikten som infördes 2018 ger nyanlända elever inom etableringen rätt och skyldighet till kombinerade heltidsstudier under etableringsperioden. Förutom förändringarna på nationell nivå pågår i många kommuner utveckling inom kombinationsutbildningar till arbeten inom bristyrken.

När man talar om att kombinera utbildningar bör det särskiljas om dessa ges parallellt eller integrerat. I parallella utbildningar deltar eleverna i flera kurser samtidigt, men dess innehåll och upplägg samordnas inte. De genomförs ofta av olika anordnare. I integrerade utbildningar är kursernas innehåll och upplägg samordnat och nyttjas för effektivt lärande.

Lärande exempel

Vuxenutbildning på modersmål – reguljär vårdutbildning med stöd av modersmål

I västra Östergötland testas en metod att genom stöd av flerspråkig vårdlärare kombinera reguljär yrkesutbildning med språkstudier. Projektet utgår ifrån reguljär vård- och omsorgsutbildning och arabiska som språkgrupp.

Vuxenutbildning på modersmål i västra Östergötland

Vägvisaren – sömlös övergång mellan språkintroduktion och SFI i Lidköping

Genom en strukturerad samverkan mellan språkintroduktion på gymnasieskolan och vuxenutbildningen har Lidköpings kommun förbättrat arbetet med övergångar för nyanlända elever.

Vägvisaren – sömlös övergång mellan språkintroduktion och SFI i Lidköping

Fakta om studiestartsstöd

  • Studiestartsstödet riktar sig till arbetslösa personer med kort tidigare utbildning
  • Vid heltidsstudier består stödet av ett bidrag på 8 984 kr för fyra veckor (ingen lånedel) och ges under maximalt 50 veckor
  • Det är kommunen som tillsammans med Arbetsförmedlingen identifierar vilka individer som utgör målgruppen för insatsen i den aktuella kommunen.

Läs vidare:

Informationsansvarig

  • Tobias Fannkvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.