Bättre planeringsförutsättningar för komvux – är vi på rätt väg?

Välfärdens och näringslivets behov av kompetens med gymnasial yrkesutbildning är omfattande – både idag och när vi blickar många år framåt. I det här sammanhanget spelar komvux en central roll och vi är många som sett fram emot den utredning som presenteras idag.

Visste ni att mer än dubbelt så många elever blir klara med studier i vård- och omsorg inom komvux än tar examen från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram? Så är det. Komvux bidrag till en tryggad kompetensförsörjning är betydande. Inom vuxenutbildningen kan den som är mitt i livet, eller i startgroparna att etablera sig i Sverige, skaffa sig de yrkeskunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Därför är den utredning som överlämnas till regeringen i dag – Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna – oerhört angelägen, både för oss som värnar komvux och för alla dem som söker arbetskraft med gymnasial yrkeskompetens till sina verksamheter. Utredningen har tittat på flera centrala frågor kopplade till yrkesutbildningen, till exempel på statsbidraget för regionalt yrkesvux där SKR länge har efterlyst förbättringar.

Nuvarande statsbidrag ger inte full effekt

För trots att komvux är en sådan viktig aktör kan vi i dagsläget inte nyttja statsbidraget så att det ger största möjliga effekt. Nuvarande system bygger nämligen på att kommunerna ska förutse exakt hur många elever som söker och fullföljer en utbildning varje år. Statsbidraget är också kortsiktigt då pengar söks för ett år i taget och varierar kraftigt i storlek från år till år. Det är svårt att planera för en verksamhet under dessa förutsättningar och det är inte konstigt att en hel del av statsbidraget inte har gått åt. Så kan vi inte ha det.

SKR och kommunerna har länge krävt långsiktiga planeringsförutsättningar. Vi har varit tydliga i vårt budskap – i debatten, på möten och i skrivelse till regeringen. Efter en första genomläsning kan jag se att utredningen nu föreslår angelägna förändringar.

Nu ser jag fram emot att analysera förslagen närmare tillsammans med våra medlemmar. Det här är en viktig utredning för Sveriges samtliga 290 kommuner. Vuxenutbildningen är vägen till arbetsmarknaden för en stor grupp människor vars förutsättningar ser väldigt olika ut. Att satsa på komvux, och på yrkesvuxutbildningar i synnerhet, är god arbetsmarknadspolitik och oumbärligt för kompetensförsörjningen. En viktig nyckel för Sveriges utveckling och välstånd.

Ni kan räkna med att SKR kommer att jobba hårt för att de förslag från utredningen som vi och våra medlemmar tycker är bra, blir verklighet.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen