Publicerad 5 maj 2021

Lagar och avtal, arbetsmarknad

Arbetsrätten är den del av svensk lagstiftning som styr förhållandet mellan arbetsgivarna och de anställda.

Rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden regleras dels i lagar, dels i kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack. På den här sidan har du en samlad åtkomst till de centrala avtal och arbetsrättsliga lagar som gäller inom den kommunala sektorn på arbetsmarknaden.

Lagar och avtal som är aktuella vid anställning

Lagar som rör anställning

Kollektivavtal

Arbetsmiljö

Arbetsrätt och lagar

Feriejobb 2021 avtal, lön och arbetsmiljö

Anställningsstöd

Kommunernas arbetsmarknadsenheter har bland annat som uppgift att stötta arbetslösa till egen försörjning. Anställningsstöd genom Arbetsförmedlingen är en insats som kan vara aktuell.

Anställningsstöd, Arbetsförmedlingen

Informationsansvarig

  • Per Överberg
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset