Dags att ta ansvar för skolans och förskolans digitalisering!

Förra veckan skickade regeringen ut Skolverkets förslag på nationell digitaliseringsstrategi på remiss. Samtidigt fortsätter debatten om förskolans och skolans digitalisering – en debatt som verksamma i praktiken sällan känner igen sig i. Nu behöver hela skol-Sverige hjälpas åt så att fokus ligger på rätt saker.

Genom åren har jag sett så mycket bra undervisning där kompetenta lärare använder digitaliseringens möjligheter, så där så att jag har längtat efter att vara elev igen. När lärandet och kreativiteten är i fokus och verktygen används på ett kompetent och målmedvetet sätt i den dagliga undervisningen.

Samtidigt finns stora skillnader när det gäller både tillgången till rätt typ av digitala verktyg och kompetensen att integrera dessa verktyg i undervisningen på ett sätt som höjer kvaliteten och utvecklar lärandet. Det behövs krafttag för att komma till rätta med den utmaningen. En förenklad och polariserad debatt om begreppet ”skärmtid” och om de digitala verktygens vara eller inte vara är inte rätt väg.

Lyft fram lärares kompetens

Digitalisering ger unika möjligheter att anpassa läromedlen efter de behov som uppstår i undervisningen och vad en viss undervisningssituation gagnas av. Men det krävs både pedagogisk kunskap och digital kompetens hos lärare för att kunna välja rätt verktyg vid rätt tid för ändamålet – eller att lika medvetet välja bort ett digitalt verktyg. Vi behöver hjälpas åt att sprida och synliggöra exempel på hur sådan undervisning kan se ut. Här skulle jag vilja se att professionen ges mer utrymme i debatten.

Skolans och förskolans digitalisering är en fråga för ledarskapet i hela styrkedjan. Skolledare och huvudmän behöver ta ansvar för att leda digitalisering på ett långsiktigt hållbart sätt, med barn och elevers kunskapsutveckling och välmående för ögonen. Inte minst staten har ett ansvar för att öka likvärdigheten och bidra till en skola i tiden – därför är det avgörande att vi får en nationell digitaliseringsstrategi.

En nationell strategi behövs

Nu är Skolverkets förslag till digitaliseringsstrategi ute på remiss och jag hoppas att så många kommuner som möjligt tar chansen och svarar. Vi behöver en digitaliseringsstrategi för att öka kompetensen och likvärdigheten men också för att framgångsrikt kunna leda utvecklingen av förskola och skola i en snabbt föränderlig tid.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen