Publicerad 23 december 2021

Näringsliv, företagsklimat

Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa attraktiva och hållbara kommuner och regioner.

Evenemang

Kontakt

Kontakta SKR