Publicerad 29 april 2024

Feriejobb för ungdom – sommaren 2023

SKR följer årligen upp kommunernas och regionernas arbete med feriejobb. Sommaren 2023 minskade det totala antalet feriejobb som anordnades av kommuner men ökade hos landets regioner.

2023 års enkät, som skickats ut till alla kommuner och regioner, visar på ett fortsatt stort engagemang för att ordna feriejobb för unga. Enkäten besvarades av 86 procent av kommunerna och 81 procent av regionerna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.