Publicerad 30 mars 2021

Forskning och innovation

SKR arbetar för att stimulera forskning och innovation samt för att tillgängliggöra kunskap som rör kommunernas och regionernas verksamheter.

Publikationer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset