Publicerad 17 september 2021

Forskning och innovation

SKR arbetar för att stimulera forskning och innovation samt för att tillgängliggöra kunskap som rör kommunernas och regionernas verksamheter. Hösten 2021 genomförs flera aktiviteter med fokus på organisatoriskt- och kollegialt lärande om innovationsfrågor för kommuner.

Kontakt

Kontakta SKR