Publicerad 22 november 2021

Kompetensförsörjning och branschsamverkan

Komvux har fått en allt viktigare roll för att lösa kompetensförsörjningen i Sverige. Det förutsätter samtidigt en nära samverkan med branscher och arbetsgivare.

Det råder idag stor brist på gymnasialt yrkesutbildade. För att komvux effektivt ska kunna bidra till kompetensförsörjningen krävs en nära samverkan med branscher och arbetsgivare, både för att säkra kvaliteten på utbildningen och för att utbildningen ska bli attraktiv att söka. SKR verkar för att komvux i högre grad ska kunna bidra till kompetensförsörjningen lokalt, regionalt och nationellt.

Rapport: arbetsmarknadsutbildningens roll i utbildningssystemet

De senaste åren har antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningar (AUB) minskat kraftigt. Den här rapporten undersöker vilka branscher som är särskilt beroende av arbetsmarknadsutbildningar för sin kompetensförsörjning. Rapporten är ett inspel från SKR i den pågående reformeringen av Sveriges arbetsmarknadspolitik.

Yrkesutbildning i Sverige (PDF) Pdf, 1 MB.

Webbsänt frukostsamtal om Sveriges kompetensförsörjning

Se även vårt webbsända frukostsamtal där Amelie von Zweigbergk presenterar rapporten, följt av ett panelsamtal med Mats Gerdau (M), Helene Hellmark Knutsson (S) och Caj Luoma, Transportföretagen.

Inspiration för samverkan med branscher

SKR har tagit fram en video för att inspirera till mer samverkan mellan komvux och branscher. Redan idag finns många exempel på bra samverkan på lokal och regional nivå.

Informationsansvarig

  • Tobias Fannkvist
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR