Publicerad 4 oktober 2022

Kompetensförsörjning och branschsamverkan - Komvux

Komvux har fått en allt viktigare roll för att lösa kompetensförsörjningen i Sverige. Det förutsätter samtidigt en nära samverkan med branscher och arbetsgivare.

Det råder idag stor brist på gymnasialt yrkesutbildade. För att komvux effektivt ska kunna bidra till kompetensförsörjningen krävs en nära samverkan med branscher och arbetsgivare, både för att säkra kvaliteten på utbildningen och för att utbildningen ska bli attraktiv att söka. SKR verkar för att komvux i högre grad ska kunna bidra till kompetensförsörjningen lokalt, regionalt och nationellt.

Stöd för dialog och samverkan mellan kommun och näringsliv inom yrkesvux

Satsningen på yrkesvux bidrar till att fler vuxna ges möjlighet att läsa en yrkesutbildning. Genom samverkan mellan kommun och näringsliv kan vi bredda utbudet av utbildningar som motsvarar hela arbetsmarknadens behov, och öka tillgången så att fler kan ta del av utbildning inom yrkesvux.

Stöd för dialog och samverkan mellan kommun och näringsliv inom yrkesvux, checklista (PDF) Pdf, 69 kB.

SKR har tillsammans med Svenskt Näringsliv tagit fram en checklista för att stimulera samverkan mellan kommuner och branscher gällande yrkesvux. Den är tänkt att kunna användas som ett stöd för dialog och samverkan, både för att stimulera initiativ för samverkan och för att utveckla och stärka befintlig samverkan.

Presentation av checklista för förbättrad samverkan mellan kommun och näringsliv inom yrkesvux

Här kan du se en webbsändning där SKR och Svenskt Näringsliv presenterar checklistan och diskuterar betydelsen av samverkan mellan kommun och näringsliv gällande yrkesvux. Filmen är 45 minuter.

Medverkande

  • Monica Sonde, direktör för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR
  • Magnus Wallerå, chef för avdelningen för kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
  • Tobias Fannkvist, utredare, SKR
  • Marie Egerstad, chef vuxenutbildningen & Praktikplatsen.se, Göteborgsregionen GR
  • Mats Andersson, expert kompetensförsörjning på Teknikföretagen

Informationsansvarig

  • Tobias Fannkvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.