Publicerad: 3 december 2019

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen spelar en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke och kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Det är i dagsläget fler som studerar inom kommunal vuxenutbildning än inom gymnasieskolan. Under 2018 deltog närmare 400 000 elever i vuxenutbildningen. Det motsvarar knappt sju procent av befolkningen mellan 20–64 år.

Mycket talar för att fler personer kommer att studera inom vuxenutbildningen de kommande åren. En stor grupp nyanlända ungdomar och vuxna kan behöva vuxenutbildning och många unga vuxna behöver komplettera sin utbildning eller omskola sig. Det finns också ett stort behov på arbetsmarknaden av yrkesutbildade på gymnasial nivå.

SKR:s arbete

SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att bedriva vuxenutbildning.

Vi stödjer våra medlemmar genom:

  • intressebevakning gentemot departement och statliga myndigheter
  • spridning av information och goda exempel
  • framtagande av faktaunderlag
  • nätverk där vi regelbundet träffar medlemmar för att föra dialog om behov och framtida utmaningar.

Under 2019 är vuxenutbildningen en prioriterad fråga för SKR. Det innebär att vi lägger extra fokus på vuxenutbildningen under året.

Prioriterad fråga: kompetensförsörjning – förstärkt vuxenutbildning

Ny rapport: arbetsmarknadsutbildningens roll i utbildningssystemet

De senaste åren har antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningar minskat kraftigt. Den här rapporten undersöker vilka branscher som är särskilt beroende av arbetsmarknadsutbildningar för sin kompetensförsörjning. Rapporten är ett inspel från SKR i den pågående reformeringen av Sveriges arbetsmarknadspolitik.

Rapport: Yrkesutbildning i Sverige (PDF, öppnas i nytt fönster)

Se även vårt webbsända frukostsamtal där Amelie von Zweigbergk presenterar rapporten, följt av ett panelsamtal med Mats Gerdau (M), Helene Hellmark Knutsson (S) och Caj Luoma, Transportföretagen.

Webbsändning: Frukostsamtal om Sveriges kompetensförsörjning

Webbsändning: Samverkan för att klara kompetensförsörjningen

Medverkande i webbsändningen den 28 november var flera branschorganisationer som berättade om hur de arbetar för att främja samverkan med komvux. Kommuner berättade om sitt konkreta arbete. Medverkade gjorde även representanter från SKR, Svenskt Näringsliv samt Skolverket.

Ta del av webbsändningen

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Kristina Cunningham
    Utredare
  • Helena Wintgren
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot