Publicerad 23 augusti 2023

Vårdprogram 22q11-deletionssyndromet

Här finns stödmaterial till nationellt vårdprogram för 22q11-deletionssyndromet.

Vårdprogrammet för 22q11-deletionssyndromet hittar du under kunskapsstöd för barn- och ungdomshälsa på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Barn- och ungdomshälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial

Konsekvensbeskrivning vårdprogram 22q11-deletionssyndromet (PDF) Pdf, 223 kB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.