Publicerad 16 november 2023

Rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – generisk modell

Här finns information om den generiska modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete.

Modellen hittar du under kunskapsstöd för rehabilitering på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Rehabilitering, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om modellen

Den generiska modellen för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete beskriver centrala delar i patientens process för rehabilitering och sjukskrivning. Modellen ska säkerställa att rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete beskrivs och integreras på ett enhetligt sätt i diagnosspecifika vårdprocesser och kunskapsstöd.

Modellen innehåller gemensamma delar som kan anpassas till specifika diagnoser. Den kan användas oavsett hälso- och funktionstillstånd, diagnos och patientgrupp, och den kan användas av alla kliniska verksamheter som bedriver rehabilitering och försäkringsmedicinskt arbete.

Rehabiliteringsplanen har en central roll i modellen. Den utgår ifrån patientens behov och förutsättningar. I modellen ingår även försäkringsmedicinsk bedömning och sjukskrivning eftersom det kan vara en del i patientens vård och behandling.

Modellen beskrivs i två dokument: dels själva modellen, dels en skrivinstruktion. Skrivinstruktionen stödjer arbetsgrupper att integrera rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Stödmaterial

Skrivinstruktion – Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete för integrering i vårdförlopp (PDF) Word, 260 kB.

Seminarium

Ett seminarium om generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete hölls 28 mars 2022. Det spelades in och du kan se det i efterhand.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.