Publicerad 19 augusti 2021

Patientsäkerhet vid covid-19

Upphandling av undersökningshandskar

Rekommendationer inför upphandling.

Avsändare

Nationell samverkansgrupp för patientsäkerhet

Upphandling av undersökningshandskar vid covid-19 (PDF)

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård