Publicerad 20 juni 2024

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn, vårdförlopp

Här finns stödmaterial till personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn (OSDB).

Vårdförlopp för obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn finns på 1177 för vårdpersonal.

Vårdförlopp obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn, 1177 för vårdpersonal

Om vårdförloppet

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn, som på engelska heter Obstructive sleep disordered breathing (OSDB), är ett potentiellt allvarligt tillstånd som orsakas av trängsel i övre luftvägen under sömn. OSDB förekommer hos drygt tio procent av alla barn många av dessa blir friska med enklare behandling. OSDB är vanligast bland förskolebarn, men förekommer även hos äldre barn. Överviktiga och barn med flera sjukdomsdiagnoser löper större risk för OSDB.

Tidig upptäckt och diagnostik är avgörande för att minska risken för komplikationer. I dagsläget varierar det mellan olika regioner vad gäller hur länge patienten får vänta på tid till ett första besök i den specialiserade vården, samt till kirurgi. Vårdförloppet omfattar barn från 18 månader till och med 17 år. Det inleds vid misstanke om OSDB och avslutas när symtomen har förbättrats och inte återkommit inom ett år efter behandling.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn (PDF) Pdf, 435 kB.

Presentation vårdförlopp obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn (PPT Powerpoint, 25 MB.

Seminarium

Ett seminarium om vårdförlopp OSDB hölls den 28 februari 2023. Det spelades in och du kan se det i efterhand.

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientrepresentant för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Danielle Friberg, ordförande i NAG obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.