Publicerad: 31 januari 2020

Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK

Övriga lönekollektivavtal och avtal om allmänna anställningsvillkor vid sidan av huvudöverenskommelsen (HÖK). Samtliga avtal är centrala överenskommelser som innehåller en rekommendation om lokalt kollektivavtal (LOK).

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, gäller för anställning av arbetstagare som anvisats för skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare (OSA).

BEA är tecknat med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet) samt AkademikerAlliansen.

BEA gäller även för arbetstagare som anställs för arbete som inte är budgeterat inom arbetsgivarens verksamhet i syfte att minska arbetslösheten, alternativt för arbete inom ordinarie verksamhet och budget efter lokal överenskommelse.

BEA gäller också för de som anställs för arbete enligt lagen om gymnasial lärlingsanställning. Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet.

BEA T 17, i lydelse 2019-01-01, med Svenska Kommunalarbetareförbundet

BEA T i lydelse 2019-01-01, med Kommunal (PDF, nytt fönster)

BEA T 17, i lydelse 2019-01-01, med OFR Allmän kommunal verksamhet

BEA T, i lydelse 2019-01-01, med OFR Allmän kommunal verksamhet (PDF, nytt fönster)

BEA T 17, i lydelse 2019-01-01, med AkademikerAlliansen

BEA T, i lydelse 2019-01-01, med AkademikerAlliansen (PDF, nytt fönster)

BEA 06 - Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA 06, är tecknat med OFRs förbundsområde Läkare och Lärarnas samverkansråd.

BEA 06, i lydelse 2019-01-01, med OFRs förbundsområde Läkare och Lärarnas samverkansråd (PDF, nytt fönster)

BAL - Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning

Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL, är tecknat med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet) samt AkademikerAlliansen.

BAL är ett yrkesintroduktionsavtal och syftar till att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar. Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet.

BAL T med Svenska Kommunalarbetareförbundet

BAL T, i lydelse 2019-01-01, med Kommunal (PDF, nytt fönster)

Förteckning över förslag till utbildnings- och introduktionsområden vid arbetslivsintroduktionsanställning (PDF, nytt fönster)

BAL T, i lydelse 2019-01-01, med OFR Allmän kommunal verksamhet

BAL T, i lydelse 2019-01-01, med OFR Allmän kommunal verksamhet (PDF, nytt fönster)

BAL T, i lydelse 2019-01-01, med AkademikerAlliansen

BAL T, i lydelse 2019-01-01, med AkademikerAlliansen (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb T

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb T är tecknat med Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Avtalet är, under vissa förutsättningar, tillämplig för anställning av arbetstagare som uppfyller förutsättningarna för traineejobb enligt förordningen om särskilt anställningsstöd. 

Avtalet är kopplat till BAL T med Svenska Kommunalarbetareförbundet och reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet.

Bestämmelser för traineejobb T i lydelse 2017-05-01 (PDF, nytt fönster)

BUI T - Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning

Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, är tecknat med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Avtalet är ett yrkesintroduktionsavtal som är tillämpligt för de som har fullföljt vård- och omsorgsutbildning men saknar relevant yrkeserfarenhet. 

Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet.

BUI T i lydelse 2019-01-01 (PDF, nytt fönster)

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare, Studentmedarbetaravtalet

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare, studentmedarbetaravtalet, är tecknat med AkademikerAlliansen och Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet).

Avtalet är tillämpligt vid anställning av personer som studerar vid universitet, högskola eller eftergymnasial utbildning under terminstid.  Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för de arbetstagare som omfattas av avtalet. 

Studentmedarbetaravtalet ger fler studenter möjligheten att arbeta i välfärdssektorn under studietiden vilket ger dem relevant arbetslivserfarenhet. Arbetsgivarna får möjligheten att visa upp sig som attraktiva arbetsgivare och tillgång till kvalificerad arbetskraft.

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare i lydelse 2019-01-01 (PDF, nytt fönster)

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse om praktikanställning, Tekniksprånget

Överenskommelse om praktikanställning, Tekniksprånget, är tecknat med AkademikerAlliansen samt Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet).

Avtalet syftar till att motivera personer som fullföljt det gymnasiala teknik- eller naturvetenskapliga programmet eller motsvarande att påbörja ingenjörs- eller naturvetenskapliga studier genom att erbjuda praktikanställning.

Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för de arbetstagare som omfattas av avtalet.

Överenskommelse om praktikanställning Tekniksprånget (PDF, nytt fönster)

PAN 16 - Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare

Kollektivavtalet PAN gäller för anställning som personlig assistent i de fall dessa inte uppfyller kraven som ställts upp för att HÖK ska vara tillämpligt. PAN gäller också för anhörigvårdare.

PAN 16, i lydelse 2019-01-01 (PDF, nytt fönster)

Kommentarer till Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare (PAN)

Kommentarer till Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare (PAN) (PDF, nytt fönster)

RiB - Avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap

Kollektivavtalet RiB 15 gäller för personal inom räddningstjänsten som är anställda enbart för beredskapstjänstgöring. Det betyder att arbetstagaren vid sidan av anställning vid räddningstjänsten har en huvudanställning hos en annan arbetsgivare.

Normalt fullgörs beredskap var fjärde vecka med krav på en viss inställelsetid. Avtalet reglerar ersättning för beredskapstjänstgöringen samt ersättning vid utryckning, övning, materielvård med mera.

RiB (19) Överenskommelse med BRF

RiB (19) Överenskommelse med Kommunal

RiB (19) Överenskommelse med Vision

RiB (19) Bilaga 1

RiB (16,17) Bilaga 1 (PDF, nytt fönster)

RiB (16,17) Bilaga 2 (PDF, nytt fönster)

ÖLA 17 - SEKO, Fastighets, Transport

Tecknas av arbetsgivarförbundet Pacta. Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor med mera.

SEKO (PDF, nytt fönster)

Fastighets (PDF, nytt fönster)

Transport (PDF, nytt fönster)

Förhandlingsordningsavtal

Förhandlingsordningsavtal (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.






Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!