Publicerad 9 mars 2021

Överenskommelse om praktikanställning, Tekniksprånget

Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för de arbetstagare som omfattas av avtalet.

Överenskommelse om praktikanställning, Tekniksprånget, är tecknat med:

 • AkademikerAlliansen
 • Allmän kommunal verksamhet
  • Vision
  • Akademikerförbundet SSR
  • Ledarna
  • Fackförbundet Scen & Film (dåvarande Teaterförbundet).

Avtalet syftar till att motivera personer som fullföljt det gymnasiala teknik- eller naturvetenskapliga programmet eller motsvarande att påbörja ingenjörs- eller naturvetenskapliga studier genom att erbjuda praktikanställning.

Överenskommelse om praktikanställning Tekniksprånget (PDF) Pdf, 256 kB.

Cirkulär 21:33 - Tekniksprånget

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef