Publicerad 9 mars 2021

BAL - Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning

BAL är ett yrkesintroduktionsavtal och syftar till att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar. Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet.

Nu gällande avtal med

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen

BAL 20 sammanlagd version Kommunal, OFR AKV och AkademikerAlliansen i lydelse 2020-12-01 med uppdaterade belopp 2023-04-01 (PDF) Pdf, 352 kB.

Förteckning över förslag till utbildnings- och introduktionsområden vid arbetslivsintroduktionsanställning (PDF) Pdf, 135 kB.

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll BEA BAL BUI särskilda ersättningar (PDF) Pdf, 116 kB.

Vård- och omsorgscollege handledartutbildning

Inom Kommunals avtalsområde ska eftersträvas att handledare har den handledarutbildning som godkänts av Vård- och omsorgscollege eller har motsvarande kompetens.

Handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege

YA-delegationens handledarutbildning

Eftersom YA-delegationen har upphört förvaltas materialet nu av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningar utanför myndighetens ordinarie verksamhet

Cirkulär

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.