Publicerad 9 mars 2021

BUI 20 - Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning

Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet.

Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI 20, är tecknat med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Avtalet är ett yrkesintroduktionsavtal som är tillämpligt för de som har fullföljt vård- och omsorgsutbildning men saknar relevant yrkeserfarenhet.

BUI 20 i lydelse 2020-12-01 (PDF) Pdf, 401 kB.

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning (PDF) Pdf, 156 kB.

Cirkulär 21:10 med redogörelsetext: Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 20

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef