Publicerad 9 mars 2021

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, gäller för anställning av arbetstagare som anvisats för skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare (OSA).

BEA gäller även för arbetstagare som anställs för arbete som inte är budgeterat inom arbetsgivarens verksamhet i syfte att minska arbetslösheten, alternativt för arbete inom ordinarie verksamhet och budget efter lokal överenskommelse.

BEA gäller också för de som anställs för arbete enligt lagen om gymnasial lärlingsanställning. Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet.

Nu gällande avtal med

Svenska Kommunalarbetareförbundet

OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

  • Vision
  • Akademikerförbundet SSR
  • Ledarna
  • Fackförbundet Scen & Film (dåvarande Teaterförbundet).

BEA 20 med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (PDF) Pdf, 299 kB.

Cirkulär 20:48 med redogörelsetext: Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20

OFR:s förbundsområde Läkare

BEA 20 med OFR:s förbundsområde Läkare (PDF) Pdf, 339 kB.

Cirkulär 21:28 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA 20

Lärarnas samverkansråd

BEA 20 med Lärarnas samverkansråd (PDF) Pdf, 348 kB.

Cirkulär 21:28 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA 20

AkademikerAlliansen

BEA 20 med AkademikerAlliansen (PDF) Pdf, 313 kB.

Cirkulär 21:44 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA 20

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef