Publicerad 7 april 2021

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020

I Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020 kan du jämföra indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå. Årets tema är förebyggande av bostadsbränder – riktade åtgärder.

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020 (PDF) Pdf, 5 MB.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för trettonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet.

De områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet.

Temat i årets öppna jämförelse är förebyggande av bostadsbränder – riktade åtgärder.

I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner.

Tabellbilaga Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020 (Excel) Excel, 708 kB.

Definitioner Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020 (PDF) Pdf, 756 kB.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset