Publicerad 7 april 2021

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020

I Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020 kan du jämföra indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå. Årets tema är förebyggande av bostadsbränder – riktade åtgärder.

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020 (PDF) Pdf, 5 MB.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för trettonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet.

De områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet.

Temat i årets öppna jämförelse är förebyggande av bostadsbränder – riktade åtgärder.

I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner.

Tabellbilaga Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020 (Excel) Excel, 708 kB.

Definitioner Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020 (PDF) Pdf, 756 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset