Publicerad 7 april 2021

Tidigare Öppna jämförelser planläggning och tidsåtgång

Rapporterna redovisar jämförelser inom detaljplaneområdet.

Jämförelserna redovisas utfrån sju nyckeltal: Kommunernas planläggningsaktivitet i allmänhet, planberedskap, efterfrågan på bostadsbyggande samt tiden det tar att planlägga och hur många planer som överklagas.

För att få ett större antal detaljplaner som underlag innehåller varje öppen jämförelse underlag från en tvåårsperiod.

2018

Jämförelserna avser åren 2016-2017.

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2018

Nyckeltalstabeller (PDF) Pdf, 430 kB.

Underlagsmaterial till nyckeltalstabeller (Excel) Excel, 37 kB.

2016

Jämförelserna avser åren 2014-2015.

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2016

Informationsansvarig

  • Emilie Gullberg
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset