Publicerad 1 juli 2019

Öppna jämförelser - Planläggning och tidsåtgång 2018

SKL publicerar nu för andra gången Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet. Syftet är att redovisa fakta inom några viktiga områden i kommunernas detaljplaneverksamhet.

Kommunerna har en fortsatt god planberedskap och det finns många outnyttjade byggrätter för bostäder i landet. Marknadens vilja till att realisera planerna verkar ha ökat och fått en något större geografisk spridning i landet än tidigare. Även tidsåtgången för planläggning har ökat något, men mediantiderna är i de flesta kommuner fortfarande under två år. De öppna jämförelserna visar inte på någon brist på planlagd mark för bostäder.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.