Publicerad 21 juni 2021

Öppna jämförelser

Genom Öppna jämförelser samt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för eller är en viktig part i.

Öppna jämförelser görs inom dessa områden:

  • Företagsklimat
  • Hälsa och sjukvård
  • Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbete, planläggning och tidsåtgång samt trygghet och säkerhet
  • Skola: förskola, grundskola och gymnasieskola
  • Socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård och brukarundersökningar inom områdena individ- och familjeomsorg, funktionshinder samt placerade barn och unga.
  • Folkhälsa.

Analysen börjar i verksamheterna

Syftet med Öppna jämförelser och KKiK är att regioner och kommuner ska kunna använda dem för att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Genom att följa upp och analysera verksamheten kan både förtroendevalda och verksamhetsansvariga få en återkoppling kring måluppfyllelse samt över kvaliteten på levererade tjänster.

SKR har tagit fram olika typer av stöd i arbetet med att följa upp och analysera inom olika verksamhetsområden.

Stöd för att genomföra en strukturerad analys

Analyshandböcker för olika verksamhetsområden

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. KKiK är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten.

Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Det här är KKiK

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset