Publicerad 26 mars 2024

Fler vägar in – breddad rekrytering i Örebro kommun

I projektet ”Fler vägar in – breddad rekrytering” har Örebro kommun arbetat fram en modell för arbetsdelning - Använd kompetensen rätt.

Modellen utgår från interaktiva workshops med medarbetare på kommunala arbetsplatser som identifierar verksamhetens olika arbetsuppgifter och analyserar utifrån frågeställningar gör vi rätt saker, gör vi rätt och gör rätt kompetens rätt saker. Filmen är cirka tre timmar.

Informationsansvarig

  • Katarina Storm Åsell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.