Publicerad 17 november 2021

Planeringsunderlag AT BT

Planeringsunderlag för dimensionering av läkares AT och BT på nationell nivå.

I den överenskommelsen om God och nära vård och goda förutsättningar för vårdens medarbetare som slutits mellan SKR och regeringen i februari 2021 har SKR åtagit sig att stödja regionerna i arbetet med att öka antalet AT-tjänster och underlätta övergången till en ny utbildningsstruktur för läkare. I åtagandet ingår bland annat att ta fram planeringsunderlag för dimensionering av AT-tjänster på nationell och regional nivå. SKR har valt att inkludera även läkares bastjänstgöring (BT) i detta planeringsunderlag för den nationella nivån.

Informationsansvarig

  • Carin Renger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR